آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

اجاره تجهيزات ترجمه همزمان

ارائه سيستم ترجمه همزمان و سالن كنفرانس

فروش و اجاره تجهيزات ترجمه همزمان و سالن كنفرانس ارائه ، نصب و راه اندازي و اجاره كليه سيستمهاي : -1 ترجمه همزمان جهت كنفرانسهاي بين المللي ، مجالس ، سمينارها ،...

تجهيزات شبكه - يو پي اس - تهران -

فروش و اجاره تجهيزات ترجمه همزمان و كنفر

فروش و اجاره تجهيزات ترجمه همزمان و سالن كنفرانس ارائه ، نصب و راه اندازي و اجاره كليه سيستمهاي : -1 ترجمه همزمان جهت كنفرانسهاي بين المللي ، مجالس ، سمينارها ،...

تجهيزات شبكه - يو پي اس - تهران -

0.1202