آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

تحت شبکه

ذخیره ساز اطلاعات Dual Bay Raid R 200

ذخیره سازی اطلاعات تحت شبکه در تمامی محیط های کاری . ذخیره اطلاعات تحت شبکه NAS – LAN 10 / 100 ذخیره اطلاعات مستقیم DAS – USB 2.0 ذخیره اطلاعات بصورت رید / Raid : 0 / 1 / JBOD /...

کالای زمان - تهران -

ذخیره ساز اطلاعات تحت شبکه LANDISK BOX

ذخیره سازی اطلاعات تحت شبکه درتمامی محیط های کاری . ذخیره اطلاعات تحت شبکه NAS – LAN 10 / 100 ذخیره اطلاعات مستقیم DAS – USB 2.0 پشتبانی از Auto IP / Fixed IP پشتبانی از هارد SATA / II /...

کالای زمان - تهران -

ذخیره ساز اطلاعات NAS + DAS R 102

ذخیره سازی اطلاعات تحت شبکه درتمامی محیط های کاری . ذخیره اطلاعات تحت شبکه NAS – LAN 10 / 100 ذخیره اطلاعات مستقیم DAS – USB 2.0 پشتبانی از Auto IP / Fixed IP پشتبانی از هارد SATA / II /...

زمان - تهران -

ذخیره ساز اطلاعات NAS - G 102

ذخیره سازی اطلاعات تحت شبکه در تمامی محیط های کاری . ذخیره اطلاعات تحت شبکه NAS – LAN 10 / 100 /1000 ذخیره اطلاعات مستقیم DAS – USB 3.0 پشتبانی از Auto IP / Fixed IP پشتبانی از هارد SATA / II...

کالای زمان - تهران -

0.1102